Opi lukemaan rumpunuotteja 1: Käsitteet

Aloitetaan rumpunuottien opiskelu! Tässä tekstissä käydään läpi peruskäsitteitä, jotta opit lukemaan ja laskemaan helppoja nuotinnuksia.

Täytyykö rumpalin ostata nuotit? Mitä hyötyä nuoteista on rumpalille?

Lähdetään liikkeelle siitä, onko nuottien opiskelu rumpalille tärkeää. Rummut eroavat muista instrumenteista melko paljon tämän suhteen. Esimerkkinä, pianon tai kitaran soitto aloitetaan usein tutustumalla nuotteihin, otteisiin ja tabulatuureihin. Korvakuulolta soitto ja improvisointiharjoittelu aloitetaan vasta, kun riittävät perusteet on hallussa ja sävelkorva harjaantunut.

Rumpujensoitossa liikkeelle voi lähteä myös toisella tavalla. Yksinkertaisia asioita on suhteellisen helppo ottaa haltuun esimerkkiä tai videota katsomalla. Taitojen karttuessa kappaleita pystyy oppimaan myös korvakuulolta ja toisten rumpuvideoita katsomalla.

Rumpujensoitto ja musiikki ovat kuitenkin myös kuten mikä tahansa kieli. Ei ole kovin hyödyllistä osata kuunnella ja puhua, mutta ei lukea tai kirjoittaa. Ymmärtämällä pelkästään nuottien perusteetkin pystyt helpommin yhdistämään eri rytmejä eri raajoille samaan aikaan, joka on pääasiassa se, mitä rumpujensoitossa teemme. Nuottien opiskelu kannattaa siksi ottaa mukaan harjoituksiin jo suhteellisen alusta lähtien.

Peruskäsitteet

Tärkeintä on ymmärtää, että vaikka rumpunuotit ovat itsessään erilaisia, kuin vaikka pianon nuotit, ovat nämä käsitteet, joita tässä tekstissä käsitellään, jokaisella soittimella samat. Kun opit, miten nämä perusnuotit asettuvat johonkin sinulle tuttuun kappaleeseen, ymmärrät musiikkia paljon enemmän.


Nuottiviivasto, jolle nuotit kirjoitetaan. Nuottiviivastossa on viisi riviä ja neljä väliä. Tarvittaessa voidaan piirtää apuviivoja nuottiviivaston ylä- tai alapuolelle.

Perkussioavain, kuvassa kaksi eri tapaa ilmoittaa, että kyseessä on perkussionuotit.

Tahti, kappale muodostuu peräkkäisistä tahdeista. Jokaiseen tahtiin mahtuu tietty määrä tietynpituisia nuotteja, näihin sääntöihin palataan muutama kappale myöhemmin.

Tahtiviiva (bar line), joka erottaa tahdit toisistaan ja näin selkeyttää nuottien lukemista.

Tahtiosoitus, jossa ylempi numero ilmoittaa tahtiosien määrän tahdissa ja alempi yhden tahtiosan pituuden.

= Ylempi numero kertoo sen, mihin asti lasketaan ja alempi numero kertoo, kuinka nopeasti lasketaan.

Hyvä muistisääntö on, että ylempi numero voi olla periaatteessa mikä vain. Lasket sinne asti ja aloitat alusta. Yleisesti käytetään numeroita 2-16.

Alempi numero on vaikeampi, se mittaa laskemisen nopeutta. Jos mietit nyt laskevasi neljään (yksi kaksi kolme neljä), voit laskea sen monella eri nopeudella. Koska nopeuden on oltava joku, jonka toinenkin soittaja ymmärtää, alemman numeron on oltava virallinen nuotti eli 1, 2, 4, 8, 16, 32 tai 64.

Nuotit: Mitkä ovat viralliset nuotit

Virallisia nuotteja ovat seuraavat:
Kokonuotti 1/1
Puolinuotti 1/2
Neljäsosanuotti 1/4
Kahdeksasosanuotti 1/8
Kuudestoistaosanuotti 1/16
Kolmaskymmeneskahdesosanuotti 1/32
kuudeskymmenesneljäsosanuotti 1/64 (jota rummuissa tavataan suhteellisen harvoin)

Siiyttäessä isommasta nuotista pienempiin nuotteihin, nuottien kesto on tasan kaksi kertaa nopeampi, jolloin nuotteja mahtuu kaksi kertaa enemmän samalle aikavälille.

Nuottien pituuksista puhutaan aika-arvoina. Tämä olisi helppo selittää esim. koskettimilla, pitkään painamalla saa pitkän äänen, lyhyt painallus synnyttää taas lyhyen äänen.

Rummusta ei saa sen pidempää tai lyhyempää ääntä eri tavalla lyömällä (saa, muttei niin paljoa, että se riittäisi eri nuottiin), on rumpunuottien kohdalla helpompi ajatella eri nuotteja siten, että kuinka kauan kestää, kunnes seuraava isku lyödään.

Nuotin osat ovat nuppi, varsi ja väkä. Koko- ja puolinuotissa nuppi ei ole väritetty, seuraavissa nuoteissa on. Kaikissa, paitsi kokonuotissa on myös varsi. Osassa nuoteista on yksi tai useampi väkä, joiden avulla nuotit on helpompi tunnistaa toisistaan.

Tässä kuvassa näet, miten nuotteja kirjoitetaan, jos useampi väkällinen nuotti kirjoitetaan peräkkäin. Kaikkia ei kirjoiteta erikseen, vaan ne voidaan yhdistää palkeiksi.

Opi tunnistamaan neljäsosanuotti

Musiikin tempo merkitään termillä BPM - beats per minute - iskua minuutissa. Koska yksi minuutti kestää 60 sekuntia, voimme päätellä, että 60 BPM on yksi isku sekunnissa.

Neljäsosanuotti on tärkein nuotti, joka rumpalin tulee oppia tunnistamaan mahdollisimman pian. Neljäsosanuotti on yhtä kuin kappaleen tempo / pulssi. Kun kuuntelet musiikkia, ja pääsi alkaa nyökätä tai jalka taputtaa tiettyä tasaista rytmiä, on tämä todennäköisesti kappaleen pulssi. Ihmisillä on luontainen kyky pulssin tunnistamiseen.

Alla olevassa esimerkissä näet ensimmäisenä vasemmalla suorakulmion. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseessä on rumpu/perkussionuotit.

Seuraavaksi näet tahtiosoituksen 4/4, joka tarkoittaa sitä, että tässä tahdissa lasketaan neljään (ylempi numero) neljäsosanuottien nopeudella (alempi numero).

Kuuntele esimerkki painamalla harmaasta nuolesta.

Esimerkki nuoteista soitettuna

Katsotaan ja kuunnellaan pari esimerkkiä.

Ensimmäisessä tahdissa on 4-osanuotteja (äskeisessä kappaleessa mainittu pulssi) ja toisessa 8-osanuotteja. Kuten huomaat näitä tahteja verratessa, nuotit erottaa toisistaan nopeuden lisäksi myös ulkonäöstä.

Ps. risti ja tietty paikka nuottiviivastolla tarkoittaa hi-hat symbaalia, mutta rumpunuoteista puhutaan lisää seuraavassa kirjoituksessa.

Paina alla olevasta harmaasta nuolesta ja kuuntele esimerkki!

Seuraavan esimerkin ensimmäinen tahti on 16-osanuotteja ja kolmas tahti 32-osanuotteja. Kuten huomaat, nuotit lyhentyvät puolella joka kerta siirryttäessä pienempään nuottiin, joten niitä mahtuu yhteen tahtiin enemmän ja ne ovat aina vain lyhyempikestoisia. nuotit muuttuvat jälleen myös ulkonäöltään, 16-osanuotissa on kaksi lippua eli poikittaista viivaa ja 32-nuotissa kolme. Näet tällä tavalla nopeasti, mistä nuotista on kyse.

Nuottien laskeminen oppimisen ja soittamisen apuna

Rumpalin tärkein työ on pitää muu bändi rytmissä. Rumpalin on siksi pakko tuntea aika hyvin.

Ajan tunteminen on peruselementissään eri nuottien soittamista oikeaan aikaan. Ja tässä apuna meillä on nuottien laskeminen. Nuottien laskeminen ja taputtaminen auttavat suunnattomasti, joten keskity seuraavaan osioon huolellisesti.

Miten nuotteja lasketaan?

Nuotteja voi laskea joko omalla äidinkielellään tai englanniksi, mutta suosittelen siirtymään englanninkieliseen laskuun mahdollisimman pian. Syynä tähän on se, että lähes kaikki tarjolla oleva ilmainen opetusmateriaali on Youtubessa ja lähes poikkeuksetta englanniksi. Kun opit laskemisen samalla kielellä opetusvideon kanssa, voit helpommin seurata ja opetella mukana.

Jos tässä vaiheessa tuntuu sekavalta, kannattaa katsoa tämä video, esimerkit alkavat minuutin kohdalla.

Video on pianon nuoteille, mutta kuten alussa mainittiin, on tämä teoriaosuus joka soittimelle sama.

Harjoittele nuottien lukemista ja laskemista rytmipyramidin avulla

Kuuntele ja laske alla olevan nuotinnuksen mukana. Näet tahdin päällä myös laskuesimerkit.

1. ja 2. tahti / neljäsosanuotit = YY KAA KOO NEE (ONE TWO THREE FOUR)

3. ja 4. tahti / kahdeksasosanuotit = YK-SI KAK-SI KOL-ME NEL-JÄ (ONE AND TWO AND THREE AND FOUR AND)

5. ja 6. tahti / kuudestoistaosanuotit = ONE e and a TWO e and a THREE e and a FOUR e and a

32-osanuotit = sama lasku kuin 16-osanuoteissa, mutta iskuja tulee kaksi joka äänelle.

Toivon, että tämä teksti auttoi sinua pääsemään alkuun nuottien opiskelussa. Tavoitteena oli, että ymmärrät nuottien peruskäsitteet, sekä hieman miten nuotit toimivat. Seuraavassa tekstissä paneudutaan rumpunuotteihin, eli ei haittaa jos et päässyt tästä aivan perille. Ensi kirjoituksessa jatketaan tästä!

Lue seuraavaksi

Yleisen teoriatuntemuksen jälkeen on luontevaa siirtyä rumpunuottien opiskeluun.

rumpunuotit