OPI LUKEMAAN RUMPUNUOTTEJA 1:
KÄSITTEET

Lähdetään opiskelemaan rumpunuotteja! Tässä tekstissä käydään läpi peruskäsitteitä, jotta rumpunuottien opiskelu on mahdollista aloittaa.

Täytyykö rumpalin ostata nuotit? Mitä hyötyä nuoteista on rumpalille?

Rummut eroavat muista instrumenteistä melko paljon nuottien opiskelun suhteen. Mikäli ei osaa lukea nuotteja, monikaan soitin ei tarjoa etenkään aloittelevalle soittajalle oppimismahdollisuuksia samalla tavalla kuin rummut. Esimerkkinä, pianon ja kitaran soitto aloitetaan yleisesti ottaen tutustumalla nuotteihin, otteisiin ja tabulatuureihin ja uutta lähdetään opettelemaan sitä kautta. Korvakuulolta soitto ja improvisointiharjoittelu aloitetaan vasta, kun riittävät perusteet on hallussa ja sävelkorva harjaantunut.

Rumpujensoitossa nuotit eivät ole oppimisen kannalta välttämättömiä. Alussa voi vain muodostaa erilaisia rytmejä ja matkia videoiden ja kappaleiden mukana, koska liikeradat ja kuviot ovat usein mahdollista imitoida, ohjevideoita ja alkeiden opettamista on paljon. Soiton aloittaminen ei tämän vuoksi tunnu liian vaativalta tai monimutkaiselta.

Nuottien opiskelu kannattaa kuitenkin aloittaa mahdollisimman pian, koska nuottien osaamisesta on paljon hyötyä. Suosittelen rumpunuotteihin ja ylipäätään musiikin teoriaan perehtymistä jokaiselle, joka on todella kiinnostunut kehittämään itseään paremmaksi rumpaliksi. Rumpuja voi hyvin soittaa ilman nuottejakin, mutta kun hahmottaa eri iskujen paikat myös paperilla, on oppiminen jatkossa helpompaa, sekä asioita voi kirjoittaa itselleen ylös, jo auttavillakin nuotinkirjoitustaidoilla. Puhumattakaan siitä, että vasta, kun osaat lukea nuotteja, voit hyödyntää kaikkia loistavia rumpukirjoja oppiaksesi lisää.

Peruskäsitteet

Tärkeintä on ymmärtää, että vaikka rumpunuotit ovat itsessään erilaisia, kuin vaikka pianon nuotit, ovat nämä käsitteet, joita tässä tekstissä käsitellään, jokaisella soittimella samat. Kun opit, miten nämä perusnuotit asettuvat johonkin sinulle tuttuun kappaleeseen, ymmärrät musiikkia yhtäkkiä todella paljon enemmän.


Nuottiviivasto (staff), jolle nuotit kirjoitetaan. Nuottiviivastossa on viisi riviä ja neljä väliä. Tarvittaessa voidaan piirtää apuviivoja nottiviivaston ylä- tai alapuolelle.

Tahti (measure), kappaleet koostuvat aina peräkkäisistä tahdeista. Kuten legopalikat, jotka laitetaan jonoksi, kappalekin kulkee tahdista toiseen. Jokaiseen tahtiin mahtuu tietty määrä tietynpituisia nuotteja, näihin sääntöihin palataan muutama kappale myöhemmin.

Tahtiviiva (bar line), joka erottaa tahdit toisistaan ja näin selkeyttää nuottien lukemista.

Tahtiosoitus (time signature), jossa ylempi numero ilmoittaa tahtiosien määrän tahdissa ja alempi yhden tahtiosan pituuden.

Yksinkertaistettuna, ylempi numero kertoo sen, mihin asti lasketaan ja alempi numero kertoo, kuinka nopeasti lasketaan.

Jos tahtilaji olisi vaikka 6/4, laskettaisiin kuuteen, neljäsosanuottien nopeudella. Länsimaisen musiikin yleisin tahtilaji on 4/4, eli lasketaan neljään, neljäsosanuotteina. YY KAA KOO NEE ja alusta.

Hyvä muistisääntö on, että ylempi numero voi olla periaatteessa mikä vain. Lasket vain sinne asti ja aloitat alusta. Yleisesti käytetään numeroita 2-16.

Alemman numeron on sen sijaan oltava joku virallinen nuotti, eli 1,2,4,8,16,32 tai 64. Laskemisen nopeus riippuu siitä, kuinka pieni nuotti on kyseessä. Puhutaan seuraavaksi eri nuoteista ja niiden kestoista. Yleisesti käytetään 2,4,8 ja 16.

Nuotit: Mitkä ovat viralliset nuotit

Kuten kuvasta nähdään, virallisia nuotteja ovat seuraavat:
Kokonuotti 1/1
Puolinuotti 1/2
Neljäsosanuotti 1/4
Kahdeksasosanuotti 1/8
Kuudestoistaosanuotti 1/16
Kolmaskymmeneskahdesosanuotti 1/32
Sekä tästä kuvasta puuttuva kuudeskymmenesneljäsosanuotti 1/64

Nuotit toimivat sillä tavalla, että kun siirrytään isommasta nuotista (kokonaisesta) pienempiin nuotteihin, nuottien määrä kaksinkertaistuu, jolloin niiden aika on puolet edellistä lyhyempi.

Edellisestä kuvasta näemme nuottien pituudet eli aika-arvot. Aika-arvolla tarkoitetaan sitä, kuinka "pitkä" nuotti on, eli käytännössä kuinka monta minkäkin pituista nuottia mahtuu samankokoiseen tahtiin.

Tämä olisi helppo selittää esim. koskettimilla, koska pitkään painamalla saa pitkän äänen, lyhyt painallus synnyttää taas lyhyen äänen. Rummusta kun ei saa sen pidempää tai lyhyempää ääntä eri tavalla lyömällä (saa, muttei niin paljoa, että se riittäisi eri nuottiin), on rumpunuottien kohdalla helpompi ajatella eri nuotteja siten, että kuinka kauan kestää, kunnes seuraava isku lyödään.

Välikysymys


Miksi rumpali lyö kapuloitaan yhteen ennen kappaleen alkua? KLIK KLIK KLIK KLIK?

Hän ilmoittaa muulle bändille, että tässä on tempo : YY KAA KOO NEE ja soitto alkaa kaikilla samaan aikaan ja yhtä nopeasti.

Neljäsosanuotti on tärkein nuotti, joka rumpalin tulee oppia tunnistamaan mahdollisimman pian. Neljäsosanuotti on yhtä kuin kappaleen tempo / pulssi. Kun kuuntelet musiikkia, ja pääsi alkaa nyökätä tai jalka taputtaa tiettyä tasaista rytmiä, on tämä todennäköisesti kappaleen pulssi. Ihmisillä on luontainen kyky pulssin tunnistamiseen, toki jotkut ovat siinä luonnostaan parempia kuin toiset.

Musiikin tempo merkitään termillä BPM - beats per minute - iskua minuutissa.
Nopealla matematiikalla voimme siis päätellä, että 60 BPM on yksi isku sekunnissa.

Millään nuotilla ei ole omaa nopeutta, ennenkuin soitettu asia on laitettu joko musiikkiin tai metronomiin. Vasta kun tempo on tiedossa, voidaan katsoa kuinka nopea neljäsosa tai kahdeksasosanuotti on.

Esimerkki nuoteista soitettuna

Katsotaan ja kuunnellaan pari esimerkkiä. Ensimmäiseksi, näet vasemmalla suorakulmion, joka tarkoittaa, että kyse on rumpunuoteista. Toiseksi, näet numerot 4 ja 4, eli tahtiosoituksen. (time signature englanniksi).

Ensimmäisessä tahdissa on 4-osanuotteja (äskeisessä kappaleessa mainittu pulssi) ja toisessa 8-osanuotteja. Kuten huomaat, nuotit erottaa toisistaan myös ulkonäöstä, sillä neljäsosanuotissa on vain yksi pystyviiva, ja kahdeksasosanuotissa taas sen lisäksi "lippu" jotka pareittain kirjoitettuna muodostavat myös yhden poikittaisen viivan.

Risti ja tietty paikka nuottiviivastolla tarkoittaa hi-hat symbaalia, mutta rumpunuoteista puhutaan lisää seuraavassa kirjoituksessa, jonka voit lukea tämän tekstin jälkeen. Kannattaa lukea tämä teksti ensin, jotta rumpunuottien ymmärtäminen on helpompaa.

Seuraavan esimerkin ensimmäinen tahti on 16-osanuotteja ja kolmas tahti 32-osanuotteja. Kuten huomaat, nuotit lyhentyvät puolella joka kerta siirryttäessä pienempään nuottiin, joten niitä mahtuu yhteen tahtiin enemmän ja ne ovat aina vain lyhyempikestoisia. nuotit muuttuvat jälleen myös ulkonäöltään, 16-osanuotissa on kaksi lippua eli poikittaista viivaa ja 32-nuotissa kolme. Näet tällä tavalla nopeasti, mistä nuotista on kyse.

Nuottien laskeminen oppimisen ja soittamisen apuna


Rumpalin tärkein työ on pitää muu bändi rytmissä. Rumpalin on siksi pakko tuntea aika hyvin.

Ajan tunteminen on pohjimmiltaan eri nuottien soittamista oikeaan aikaan. Ja tässä apuna meillä on nuottien laskeminen. Aivan rumpujensoiton alkuajoilta asti rumpali on ollut "time-keeper". Ota siis nuottien ja rytmin opiskelu vakavasti.

Nuottien pituuksien oppimiseksi kannattaa harjoitella alusta asti ääneen (tai edes pään sisällä ääneen) laskemista. Sanotaan, että "if you can't sing it, you can't play it", sekä "I can play drums, I can count to four and repeat".

Eli opettele alusta asti laskemaan.

Miten nuotteja lasketaan?

Nuotteja voi laskea joko omalla äidinkielellään tai englanniksi, mutta suosittelen siirtymään englanninkieliseen laskuun mahdollisimman pian. Syynä tähän on se, että lähes kaikki tarjolla oleva ilmainen opetusmateriaali on Youtubessa ja lähes poikkeuksetta englanniksi. Kun opit laskemisen samalla kielellä opetusvideon kanssa, voit helpommin seurata ja opetella mukana.

Kuuntele äskeiset esimerkit uudelleen. Laske samalla näin: 

Neljäsosanuotit = YY KAA KOO NEE (ONE TWO THREE FOUR)

Kahdeksasosanuotit = YK-SI KAK-SI KOL-ME NEL-JÄ (ONE AND TWO AND THREE AND FOUR AND)

Kuudestoistaosanuotit = ONE e and a TWO e and a THREE e and a FOUR e and a

32-osanuotit = sama lasku kuin 16-osanuoteissa, mutta iskuja tulee kaksi joka äänteelle.


Nuottien laskeminen tarkoittaa tiettyjen numeroiden / äänteiden lausumista joko kappaleen temmon mukaan, tai soitettavien nuottien mukaan. Tästä tulee aiempi sanonta "count to four and repeat". Rumpali ei ole ainut, joka laskee nuotteja, kaikki muutkin soittajat laskevat näitä samoja nuotteja omilla soittimillaan. Tämä video on pianon nuoteille, mutta säännöt ovat samat.

(ps. videolla mainintaan myös triolit (triplets) ei käydä niitä läpi vielä tässä kirjoituksessa, älä hämmenny)

Laskuharjoitus

Harjoitus laskettaisiin näin:
One Two Three and four and - (seuraava tahti)  One e and a Two And Three Four

Voit kokeilla seurata esimerkkiä laskemalla ensin vain neljäosat, 1 2 3 4 ja sitten laskemalla myös nuotteja, joita soitat.

Jos asia tuntuu vaikealta, älä huoli, nuottien opiskelu on alussa vaikeaa. Kuuntelemalla ja katsomalla opetusmateriaalia opit kyllä, rumpunuotit ovat aavistuksen muita nuotteja helpommat oppia.

Katso tähän loppuun vielä lyhyt opetusvideo nuoteista. Video on englanniksi, toivottavasti se ei ole ongelma.

Toivon, että tämä teksti auttoi sinua pääsemään alkuun nuottien opiskelussa. Tavoitteena oli, että ymmärrät nuottien peruskäsitteet, sekä hieman miten nuotit toimivat. Seuraavassa tekstissä paneudutaan rumpunuotteihin, eli ei haittaa jos et päässyt tästä aivan perille. Ensi kirjoituksessa jatketaan tästä!

Lue seuraavaksi

rumpunuotit