Rumpunuotit 4: Tahtilajit

Tahtilajit ovat musiikin peruselementtejä, jotka määrittelevät musiikillisen teoksen rytmin ja tunteen. Ne jakavat musiikillisen ajanjakson pienempiin osiin ja määrittävät, miten nuotteja painotetaan ja miten ne jakautuvat. Tässä tekstissä käydään läpi muutamat yleisimmät tahtilajit, sekä esimerkkikappaleita, joissa voit kuulla ja harjoitella niitä.

Miksi tahtilajit ovat hyödyllistä oppia

Rumpunuottien perusteet eivät ole kovin monimutkaiset, jo pienellä opiskelulla pääsee pitkälle. Teoriatuntemus ei kuitenkaan tietenkään lopu perusteisiin, vaan tässäkin aiheessa on monia kaninkoloja tutkiskeltavaksi. Tänään tutustutaan niistä ehkä aloittelijaa eniten sotkevaan - tahtilajeihin.

Se, että ymmärtää nämä auttavastikin, auttaa paljon. Kaikki musiikki, jota soitat, on jossain tahtilajissa. Tämän vuoksi samat kompit ja fillit eivät sovi kaikkiin kappaleisiin, ne eivät siis kirjaimellisesti sovi, niissä on joko liikaa nuotteja, tai ne loppuvat liian aikaisin, tai niiden painotukset eivät sovi kappaleeseen, jolloin ollaan aika pulassa.

Tahtilajit eivät tietenkään ole vain rumpaleita varten, vaan nämä samat asiat pätevät soittajaan kuin soittajaan. Mitä paremmin ymmärrät tätä yleistä musiikin teoriaa, sitä helpompi sinun on kommunikoida ja soittaa muiden kanssa.

Tahtilajit

Tahtilaji kertoo, kuinka monta osaa on yhdessä tahdissa. Se auttaa hahmottamaan musiikin perusrytmiä. Käytetyt merkinnät ovat murtolukuja. Ylhäällä oleva numero kertoo, montako osaa tahdissa on ja alhaalla oleva numero kertoo, minkä tyyppisiä nuotteja käytetään.

Esimerkiksi, jos näemme tahtilajin 4/4, se tarkoittaa, että yksi tahti sisältää neljä osaa, ja jokainen osa on neljäsosanuotin mittainen. Voit kuvitella sen niin, että yhdessä tahdissa on neljä askelta, jokainen askel kestää neljäsosanuotin verran.

Tahtiosoitus

Tämä nuotinnoksen alussa nähtävä numero, joka kertoo tahtilajin, on nimeltään tahtiosoitus (time signature). Englanniksi time signaturesta puhutaan sekä tahtilajien että tahtiosoituksen yhteydessä.

Tahtiosoitus voidaan yksinkertaistaa näin:
Ylempi numero kertoo, mihin asti lasketaan, ennen kuin aloitetaan alusta. Se voi olla mikä vain, mutta yleensä 2-16 välillä.
Alempi numero puolestaan kertoo, kuinka nopeasti lasketaan. Alempi numero on aina jokin virallisista nuoteista, koska sen täytyy olla nopeus, jonka kaikki musiikkia soittavat ymmärtävät.

Esimerkki: kahdeksasosa 100 BPM 4/4 ja 12/8

Alla olevissa esimerkeissä huomaat, että nuotin nopeus ei muutu, vaikka tahtilaji muuttuu. Kuten sanottu, alemman numeron on oltava joku virallinen nuotti. Silloin tiedämme aina kuinka nopeasti lasketaan mihinkin tempoon.

Kun tiedämme tämän, sen jälkeen tehtäväksi jää laskea ylempään numeroon asti sitä vauhtia, ja aloittaa alusta.

Ensimmäisessä esimerkissä lasketaan siis neljään, ja toisessa kahteentoista, niin nopeasti kuin kahdeksasosa on 100 BPM:ään.

Tämä kuulostaa varmasti sekavalta, mutta tekstin edetessä pääset varmasti paremmin kärryille!

4/4 - yleisin tahtilaji

Katsotaan seuraavaksi yleisimpiä tahtilajeja esimerkkien kanssa.

Ensimmäinen tahtilaji on meidän länsimaisessa musiikissa kaikista yleisin. Tämän vuoksi aloittelijan ei tarvitse oikeastaan tietää mitään tahtilajeista voidakseen soittaa musiikkia. Tunnistamme tämän tahtilajin tietämättämmekin.

4/4-tahtilaji on niin yleinen, että siitä käytetään myös merkintää "common time" eli kuvassa oleva C:n näköinen symboli.

4/4- tahtilajissa neljä neljäsosanuottia lasketaan neljäsosanuottien nopeudella.

Kuten huomaat alla olevasta esimerkistä, tahtilaji tai tahtiosoitus eivät tarkoita sitä, että tahdin sisällä voi olla vain sitä nuottia. Meidän musiikkimme olisi aika yksitoikkoista, jos näin olisi. Tämä tarkoittaa sitä, että joudutaan hieman käyttämään matematiikkaa ja nuottien ja teorian ymmärrystä, jotta tiedämme, kuinka monta mitäkin nuottia yhteen tahtiin mahtuu. Tästä on puhuttu enemmän edellisessä tekstissä.

Paina alla olevasta harmaasta nuolesta ja kuuntele esimerkit kahdesta 4/4-tahtilajissa olevasta kompista

Kappaleita 4/4 tahtilajissa

Katsotaan seuraavaksi kaksi kappaletta, jotka ovat 4/4 ajassa. Yritä löytää kappaleesta tasainen tempo eli pulssi. Tämä merkitään neljäsosina. Jos tämä tuntuu vaikealta, kertaa aiempi blogiteksti nuoteista tästä.

Muita kappaleita, joissa on tämä tahtilaji:
Sweet Home Alabama - Lynyrd Skynyrd
Wonderwall - Oasis
Believer - Imagine Dragons
Blinding Lights - The Weeknd

Tässä kappaleessa voit seurata 4/4 aikaa bassorummun ja virvelin nuoteista. Bassorumpu on iskuilla 1 ja 3, sekä virveli iskuilla 2 ja 4.

Tässä kappaleessa heti rumpuosion alussa tulee neljä peräkkäistä hi-hat iskua neljäsosina, eli voit jo siitä nähdä, miten 4/4 tahtilajiin soitetaan neljäsosia.

3/4

3/4 on myös melko yleinen tahtilaji. Tämä eroaa esimerkiksi 2/2 tai 4/4 tahtilajeista siten, että näissä tahtilajeissa rytmit ovat parillisia ja tahtilaji on silloin kaksijakoinen.

3/4 tahtilaji puolestaan tunnetaan kolmen ryhminä, joten tahtilaji on kolmijakoinen.

3/4 tahdissa lasketaan kolmeen, neljäsosanuottien nopeudella. Yleisin esimerkki tästä tahtilajista on valssi. YY-kaa-koo YY-kaa-koo..

Alla edelliset kompit 3/4-tahtilajissa. Tässä on hyvä huomata, että se mitä soitetaan ei välttämättä muutu, kun tahtilaji vaihtuu. Soitettava kuvio vain alkaa aiemmin tai loppuu myöhemmin, kuin esimerkiksi 4/4-ajassa.

Kuvittele se niin, että kun olet ajamassa kaupasta kotiin, joku siirsi STOP-merkkiä yhden risteyksen aiemmaksi. Et yhtäkkiä unohda, miten autoa tai pyörää ajetaan, vaan pysähdyt vain aikaisemmin.

Kappaleita 3/4 tahtilajissa

Tämä kappale on jo nimensä mukaisesti valssi. Kuuntele eroa kappaleessa alussa ennen rumpuja, sekä rumpuosion alettua. Rummut selkeästi helpottavat rytmin löytämistä.

Tässä kappaleessa on selkeästi tunnistettavissa kolme erillistä pulssia.

6/8

6/8-tahtilajissa tahtiin tulee jo jonkin verran muutoksia. Tahtia ei enää lasketa neljäsosissa, vaan kahdeksasosissa. eli kaksi kertaa nopeammin. Nuottien väkät voitaisiin yhdistää toisiinsa palkilla, se ei muuta tahtilajia tai nuotteja.

Tässä tahdissa lasketaan siis kuuteen, kahdeksasosanuottien nopeudella.

Tämä tahtilaji on hyvin yleinen, joten olet varmasti jo kuullut useita kappaleita, jotka ovat tässä tahtilajissa. Alempana esimerkkikappaleita.

Nyt emme enää voi käyttää aivan samoja komppeja, joita 4/4 ja 3/4 tahtilajeissa, koska tämän tahtilajin rytmi on erilainen. Ominaista 6/8 ajalle on, että siinä tunnetaan yleensä kaksi erillistä pulssia, iskuilla 1 ja 4.

Kappaleita 6/8 tahtilajissa

Muita kappaleita 6/8-tahtilajissa:
Perfect - Ed Sheeran
Still Got The Blues - Gary Moore
Kiss From A Rose - Seal

Kuuntele kappaleen alun ikonista kitara-introa. yy kaa koo nee vii kuu...

Tässä voidaan helposti kuulla hi-hatin kuusi 8-osaiskua tahdissa, sekä yksi bassorumpu 1 ja virveli 4 iskuilla.

*PRO TIP - mitä eroa on 3/4 ja 6/8 tahtilajeilla?

Matemaattisesti nämä tahtilajit ovat identtisiä, joten toisinaan on erittäin vaikea sanoa, kumpi tahtilaji on kyseessä. Etenkin, jos pelkän nuotinnoksen lisäksi ei ole esimerkiksi kappaletta tai muita soittimia, joista tahtilajin voisi selvittää.

Tähän on kuitenkin yksi, hieman helpottava ajatusmalli:

3/4-tahtilajille on ominaista tasainen kolmen iskun pulssi, riippumatta siitä mitä muuta kompissa tapahtuu.
6/8-tahtilajissa puolestaan rytmissä on usein kaksi pulssia, iskulla 1 ja toinen iskulla 4.

Videolla vielä selitys 3/4 ja 6/8 eroista.

Tahtilajia voi myös vaihtaa kesken kappaleen, kuten tässä Metallican kappaleessa. Voit kuunnella kappaletta samalla kun katsot nuottia.

Entä 12/8?

12/8 tahtilajissa lasketaan kahteentoista 8-osanuottien nopeudella. Jälleen, aloittelijan riemuksi, tämä on tavallaan sama asia, kuin kaksi tahtia 6/8 tahtilajissa.

12/8 voi tunnistaa siitä, että jos komppi tai musiikin melodia "loppuu kesken" kuuteen laskettaessa, kyseessä on silloin 12/8 tahtilaji. Eli jos kitaran melodia alkaa alusta aina 12 laskemisen jälkeen, todennäköisesti myös rumpukomppi on kirjoitettu 12/8.

Tätä ei kuitenkaan kannata laskea numeroilla 1-12, se on jo aika työläs, vaan ennemmin kannattaa laskea
1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & = yhteensä 12 iskua.

Tässä esimerkki 12/8 kappaleesta. Kuten huomaat, voit ihan hyvin laskea sekä kaksi kertaa kuuteen tai kahteentoista, mutta muu musiikki kertoo, että 12/8 on oikea tahtilaji.

7/8

7/8 ei varsinaisesti ole yleinen tahtilaji, mutta otetaan se tähän tekstiin mukaan, koska se on rumpaleiden keskuudessa monesti ensimmäinen odd-time signature - eli epäsäännöllinen tahtilaji, jota harjoitellaan. Epäsäännöllinen tahtilaji tarkoittaa tahtilajia, joka ei noudata perinteisiä jakautumia, kuten edellä mainitut 4/4, 3/4 tai 6/8. Ne voivat sisältää epätavallisia tahdin osien lukumääriä ja luoda monimutkaisemman rytmin, jota tavallisen kansalaisen on vaikeampi seurata.

Muita esimerkkejä epäsäännöllisistä tahtilajeista ovat esimerkiksi 5/4, 9/8 ja 11/8.

Kappaleita 7/8 tahtilajissa

Yritä laskea kappaleen mukana: Yy kaa koo nee vii kuu see... Muista laskea 8-osina, eli nopeammin kuin vaikka 4/4 YY KAA KOO NEE lasketaisiin.

Tässä nähdään nuotinnoksesta jo, että kyseessä on 7/8 tahtilaji.

*PRO TIP 2 ja 3
- Tahtilaji voi muuttua kesken kappaleen
- kaikki eivät välttämättä soita samaa tahtilajia

Loppuun on tärkeä vielä mainita, että vaikka tahtilaji pysyykin usein samana kappaleen alusta loppuun, tämä ei ole pakollista. Esimerkiksi Dream Theater on kuuluisa siitä, että tahtilaji vaihtuu useaan otteeseen kesken kappaleen.

Kaikki soittajat eivät myöskään aina soita samaa tahtilajia, vaan toinen instrumentti saattaa soittaa toista, ja muut toista. Tämä ei ole kovin tavallista, mutta tietyissä musiikkigenreissä yleisempää, kuten progressiivisessa rockissa, fuusiossa ja jazzissa.

Tästä esimerkkinä Led Zeppelinin kappale Kashmir, jossa kappale on 4/4, rumpali soittaa 4/4, mutta kitara soittaakin 6/4-tahtilajissa.Siinä olikin paljon asiaa tahtilajeista, toivottavasti kuuntelit esimerkkikompit ja videot. Etsi lisää tietyn tahtilajin musiikkia esimerkiksi Spotifysta tai YouTubesta haulla "songs in 6/8".

Lue seuraavaksi

Mitä tarvitset, jotta voit aloittaa rumpujensoiton? Lue täältä!

aloita rumpujensoitto